Sapana's Collection Total Score-670
In this film 18th century culture is shown but that time each over in cricket ha....
ye sahi hain bumb fatata hain ajay devgam ko kuch b nahi hota jabki terrorist ko....
Himesh jab ghar me enter hota hain to bhahar andhera hota hain lekin jab urmila ....