Direction Errors
« Prev1 | 2 | 3 | 4 | 5Next »
Mistakes in Bollywood Movies - 3 Idiots
Akshy kumar ji aeroplan ke piche skates pahan kar bagate hain or skates pahan ka....
In this scene ajay devgan shoot baba & prakash raj but both are started conversi....